SSL generalforsamling

SSL generalforsamling

22feb2017
22feb2017
Bilia Personbil Økern, Økernveien 15

SSL generalforsamling

From 17:30 until 20:00

At Bilia Økern

Bilia Personbil Økern, Økernveien 15

SSL

Innkalling til Generalforsamling i SSL!
Dato: onsdag 22 februar.
Sted; Bilia Personbil Økern, Økernveien 15
Klokkeslett: 17:30
Styrets årsberetning samt regnskap og budsjett for 2016 blir lagt ut under filer på disse sider i løpet av uke 5.
Gi beskjed om du kommer, dette mtp. servering.

§ 5.3 Forslag som skal behandles på Generalforsamlingen, må være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen.

§ 7 GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER

7.1 Velge ordstyrer og referent.
7.2 Godkjenne innkallingen.
7.3 Gjennomgå og godkjenne årsberetningen.
7.4 Gjennomgå og godkjenne regnskapet.
7.5 Behandle innkomne forslag.
7.6 Valg av styre.
7.7 Eventuelt.

Vel møtt


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *